Въздушен Транспорт

Флекс Карго България ООД е сред лидерите на пазара за въздушен транспорт. Като иновативен доставчик на логистични услуги, можем да осъществим транспорт за всички видове товари – от текстил до живи животни и опасни товари.

Ние предлагаме оптимални решения за въздушен транспорт на Вашите товари навсякъде по света:


  • От летище до летище
  • От врата до врата
  • Консолидации
  • Комбиниран транспорт
  • Вносно и износно митническо представителство
  • Терминални услуги
  • Вътрешен транспорт и доставки
  • Карго застраховане
  • Складиране